VIZITE DE LUCRU

Vocational Training and Employment for Refugees in the Education Sector
 

  • Nume si prenume: Iosifescu Carmen
  • Institutia: Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educatională Buzau/Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogica Buzau
  • Functia: responsabil cu formarea continuă
  • Programul: Învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul transversal, Activitatea cheie 1.1 – Vizite de studiu pentru factori de decizie din domeniul educational
  • Tema: Integrarea grupurilor dezavantajate pe piata muncii
  • Titlul vizitei: Vocational Training and Employment for Refugees in the Education Sector (Formare profesionala si ocuparea fortei de munca pentru refugiati/imigranti in educatie)
  • Locul de desfasurare: Londra, Marea Britanie
  • Institutia organizatoare: London Metropolitan University, RAGU (Refugee Assessment and Guidance Unit)
  • Perioada: 26.09.2010 – 30 09.2010
  • Ce este programul transversal: Programul transversal face parte din actiunile Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (www.llp-ro.ro) si are ca obiective specifice promovarea cooperarii europene in domenii care acopera doua sau mai multe subprograme, promovarea calitatii si transparentei sistemului de educatie si formare profesionala ale statelor membre UE. Obiectivele operaţionale ale acestui program sunt:
   • sprijinirea politicii dezvoltarii si cooperarii la nivel european in ce priveste invatarea pe tot parcursul vietii, in contextul procesului de la Lisabona “Educatie si formare 2010”, precum si al celor de la Bologna si Copenhaga
   • asigurarea unei cantitati suficient de mari de date comparative, statistici si analize, sprijinirea politicii de dezvoltare a invatarii pe tot parcursul vietii, precum si monitorizarea progreselor inregistrate si identificarea ariilor de interese particulare
   • promovarea invatarii limbilor si sustinerea diversitatii limbilor straine in UE
   • sustinerea dezvoltarii unor continuturi, servicii, pedagogii si practici in invatarea pe tot parcursul vietii bazate pe tehnologii de comunicare si informare (TIC)
   • asigurarea faptului ca rezultatele LLP sunt recunoscute, demonstrate si implementate pe o scara larga.
  • Ce sunt vizitele de lucru:Vizitele de studiu destinate specialiştilor din domeniile educaţiei şi formării profesionale sunt un aspect cheie al programului transversal. O vizită de studiu este, de obicei, o vizită pe termen scurt de trei până la cinci zile pentru un grup mic (în mod ideal 10-15 persoane) care reprezintă diferite grupuri de participanţi la educaţia şi formarea profesională, cu scopul de a studia un anumit aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii în altă ţară participantă.Vizitele se organizează local sau regional sub coordonarea Agenţiei Naţionale la nivel naţional şi a Cedefop la nivel european, în numele Comisiei.

   Vizitele de studiu asigură un forum de discuţii, schimb şi învăţare reciprocă pe teme de interes comun şi priorităţi la nivel european şi naţional, contribuind la schimbul de practici şi idei inovatoare şi promovând calitatea şi transparenţa sistemelor educaţionale şi de formare din ţările participante. Priorităţile programului de vizite de studiu corespund cu priorităţile politicii privind educaţia şi formarea profesională, inclusiv cele identificate la nivel european şi de către ţările participante. Pentru Catalogul 2009/10, a fost realizată nouă structură tematică, in vederea unei conexiuni mai stranse cu obiectivele programului de lucru „Educaţie şi formare 2010” (obiectivele Lisabona).

   Ca acţiune a programului transversal, vizitele de studiu, ofera o excelenta oportunitate in ceea ce priveste crearea de legături cu programele sectoriale: Comenius, Erasmus, Grundtvig si Leonardo da Vinci. Acestea pot fi realizate pe diferite cai: prin includerea in program a unor vizite la proiecte locale sau regionale cu teme compatibile cu vizite de studiu, prin punerea rezultatelor vizitelor de studiu la dispozitia managerilor programelor sectoriale si altor experti interesati in educatia generala, formarea porfesională si învăţarea pe tot parcursul vietii;prin identificare de parteneri pentru noi proiecte in timpul vizitelor de studiu şi nu in cele din urmă, prin facilitarea accesului unor parteneri implicaţi în programele sectoriale, la vizite de studiu.

   CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) coordonează, în numele Comisiei Europene, vizitele de studiu destinate specialiştilor şi factorilor de decizie în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Unele din principalele activităţile cheie ale sale sunt: pregătirea catalogului pentru vizite de studiu, coordonarea apelurilor destinate candidaţilor, constituirea gupurilor, evaluarea şi diseminarea rezultatelor vizitelor de studiu. Site-ul Cedefop (http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ ) va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante şi actualizate cu privire la vizitele de studiu. De asemenea, site-ul A.N.P.D.E.F.P. (www.llp-ro.ro) va pune la dispozitie informatii in limba romana despre vizitele de studiu . Date de contact: Vizite de studiu – CEDEFOP, Europa 123, GR-57001 Thessaloniki, Grecia E-mail: studyvisits@cedefop.europa.eu

  • Detalii asupra modului în care am pregătit participarea la vizită: Activitatile pe care le-am desfasurat in vederea pregatirii vizitei de studiu au fost:
   • realizarea unui material de prezentare a sistemului nostru de invatamant, utilizand materialele de prezentare de pe site-ul Eurydice (www.eurydice.org)
   • pregatirea unui material privind politica nationala si regionala de formare profesionala si ocuparii fortei de munca pentru categoriile dezavantajate precum migrantii şi refugiatii
   • in scopul promovarii imaginii tarii noastre si a regiunii mele, am selectat materiale de prezentare pe care le-am inserat pe un CD.
   • mi-am perfectionat cunostintele de limba engleza, limba in care s-a comunicat pe perioada vizitei.
  • Desfăşurarea vizitei:

Vizita la care am participat s-a desfasurat in Londra si a fost organizata de un departament al Universitatii Metropolitan din Londra si anume Centrul pentru Evaluare si Orientare a Refugiatilor (RAGU). La vizita de studiu au participat reprezentanti din 10 ţări: Turcia, Polonia, Germania, Suedia, Marea Britanie, România, Cipru, Cehia, Italia, Norvegia. Participanţii au fost din diferite domenii de educaţie, directori de şcoli, inspectori, lectori universitari, funcţionari ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale.

Centrul de orientare si evaluare a refugiatilor din cadrul Universitatii Metropolitan din Londra se adreseaza invatamantului superior, a fost infiintat in 1995 si a fost gandit ca un suport pentru orientarea in cariera si ocuparea fortei de munca pentru refugiati.

Pe parcursul derulării vizitei de studiu au avut loc prezentări ale tuturor participanţilor pe tema vizitei, dezbateri, schimburi de opinii cu elevi, profesori, directori, coordonatori şi experţi, vizite în şcoli, centre de consiliere educaţională; toate aceste activităţi ne-au facilitat realizarea unei imagini concrete despre sistemul de educaţie din Marea Britanie, in special programele de educatie privind imigrantii.

  • Programul vizitei:26 Septembrie:
   • Dupa-amiaza Reuniune informala de intercunoastere: participanti la vizita de studiu si organizatori. Discutarea programului vizitei. 27 septembrie

   27 Septembrie:

   • Dimineata Deschiderea vizitei (London Metropolitan University). A fost prezentat contextul politicilor educatiei in Marea Britanie precum si strategia londoneza pentru cadrele didactice refugiate.Discutii
   • Dupa amiaza Prezentare: Consilierea carierei ca suport in integrarea refugiatilor pe piata muncii. Prezentarea activitatii RAGU. Intalniri si discutii cu absolventi refugiati ai acestui departament.Prezentarea proiectelor si bunelor practici ale participantilor in acest domeniu:Germania, Italia, Suedia,Cipru.Discutii de grup si organizarea vizitelor de scoli.

   28 Septembrie:

   • Dimineata Vizita la Scoala gimnaziala de fete Elizabeth Garrett Anderson (http://www.egaschool.co.uk/) Interesant de notat este faptul ca in 2009 aceasta scoala a fost vizitata de Michelle Obama cu ocazia vizitei acesteia in Londra. Am asistat la diferite cursuri, am vizitat sali de clasa si laboratoare, inclusiv cabinetul psihologic ale carui servicii se adreseaza elevilor cu cerinte educative speciale din scoala.Discutii pe marginea vizitei
   • Dupa amiaza Prezentare participanti (Polonia, Norvegia, Cehia, Turcia, Romania).Discutii de grup. Prezentarea sistemului de educatie britanic si a curriculumului national.

   29 Septembrie:

   • Dimineata Prezentare: activitatea unui grup de lucru in domeniul integrarii refugiatilor/ imigrantilor: EMAS (Ethnic Minority Achievement Service ) . Intalnire cu refugiati- discutii.
   • Dupa amiaza Redactarea raportului de grup. Discutii finale. Evaluare

   Adrese utile: www.londonmet.ac.uk/ragu, www.egaschool.co.uk/, www.eacademic-refugees.org, www.londonpartnership.co.uk.

  • Concluzii finale:

Vizita a fost foarte bogată în informaţii privind politica autorităţilor şcolare britanice pentru asigurarea unor şanse egale tuturor elevilor în condiţii particulare dificile, având în vedere existenţa unor grupuri masive de imigranţi cu un nivel economic şi cultural scăzut; aceştia sunt integraţi prin măsuri sistematice şi coordonate, ca de pildă: iniţiere lingvistică, asistenţă economică, deschidere culturală, toleranţă religioasă şi altele.

Printre principiile remarcabile aplicate în învăţământul britanic menţionăm: educaţia biculturală, dreptul elevilor de a se înscrie în orice şcoală doresc (în limita locurilor disponibile), sprijin material pentru familiile defavorizate, constituirea unor organisme locale privind drepturile copilului, atenţie specială acordată grupurilor de muncitori sezonieri şi familiilor dezmembrate, proiecte specifice pentru comunităţile de arabi, turci, italieni, evrei şi greci, includerea unor elemente interculturale în curriculum şi în instruirea iniţială a cadrelor didactice, campanii de informare privind educaţia în mass media şi altele.

Am remarcat deschiderea, toleranţa şi respectarea diversităţii la persoanele care trăiesc în Marea Britanie; este uimitor cât de bine reuşesc colegii londonezi să lucreze şi să integreze în sistemul de educaţie copii care provin din foarte multe medii şi naţionalităţi extrem de diferite( indieni, iranieni, pakistanezi, arabi, polonezi, s.a. Implicarea civică şi participarea la viaţa comunităţii se exersează la toate nivelurile de educaţie. Schimbul de experienţă cu ceilalţi colegi din cele zece ţări europene, bunele practici, dar mai ales ideile de posibile parteneriate sunt realizări notabile ale acestei vizite de studiu. Oportunitatile de interactiune cu ceilalti partcipanti au fost variate dar nu suficiente. Ar fi fost necesar mai mult timp pentru desfasurarea vizitei, 3 zile sunt insuficiente. Din punct de vedere al compozitiei, grupul a cuprins participanti cu diverse background-uri profesionale.

Organizarea a fost foarte buna, organizatorii acompaniind grupul pe parcursul intregului program. Vizita de studiu s-a finalizat cu un raport la care şi-au adus contribuţia toţi membrii grupului şi în care s-au consemnat bunele practici semnalate în ţara gazdă sau în cele ale participanţilor, încadrate în tematica vizitei; acest raport va fi transmis către CEDEFOP (Centrul European pentru dezvoltarea formării profesionale) care va publica extracte din acest document pe site-ul propriu, în vederea cunoaşterii sale de către factorii de răspundere din educaţie, pe plan internaţional.

 • Poze din timpul vizitei:

.