TINTE STRATEGICE

  • Initierea demersurilor necesare pentru organizarea unui spatiu cu dotari corespunzatoare care sa permita desfasurarea activitatilor specifice functionarii centrului;
  • Cresterea semnificativa a numarului de copii/tineri cuprinsi si mentinuti in sistemul de invatamant prescolar si obligatoriu, indiferent de particularitatile lor psihoindividuale si sociale;
  • Asigurarea suporturilor suplimentare (resurse umane – specialisti si materiale) necesare desfasurarii educatiei de calitate in functie de potentialul bio-psiho-social al fiecarui copil/tanar;
  • Informarea, consilierea si formare cadrelor didactice in spiritul schimbarii mentalitatii si al imbunatatirii activitatii didactico-educative incluzive;
  • Furnizarea de consultanta scolilor buzoiene prin specialisti cu competente in diferite domenii de activitate (mediere scolara, servicii de asistenta educationala de sprijin, evaluare psihologica, consiliere psihopedagogica, servicii de terapie logopedica);
  • Producerea si furnizarea de materiale educationale necesare factorilor educationali;
  • Facilitarea accesului la educatie al tuturor copiilor si tinerilor din cadrul comunitatii prin diferite servicii de asistenta educationala si terapeutica (consiliere si sprijin educational, terapii specifice, mediere scolara );
  • Cresterea nivelului de implicare a parintilor in activitati specifice unei relatii eficiente: scoala – familie – comunitate, ca baza a adaptarii scolare si integrarii sociale a copiilor/tinerilor.