S.E.O.S.P.

ACTE NECESARE:

  • dosar cu sina
  • cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare şcolară şi profesională (tip);
  • copie acte de identitate părinţi/ tutore legal (copie sentinţă divorţ – dacă este cazul);
  • copie acte de identitate copil/elev/tânăr ( certificat de naştere/C.I.);
  • certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate și fișa de evaluare psihologică:
  • ancheta socială
  • fişă psihopedagogică (tip)
  • fişă medicală sintetică (tip);
  • foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
  • ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).
  • alte documente doveditoare în copie. (tip)

Dosarele se vor depune la sediul CJRAE Buzau, strada Horticolei, Nr. 56. – Persoana de contact: Gutu Valentina, asistent social, Tel./fax : 0238.711.383

COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA:

1. prof. Pislaru Dan – presedinte

2. prof. Olteanu Relu – reprezentant ISJ Buzau

3. Mayercsik Melania – reprezentant al DGASPC Buzau

4. Oprea Mirela – reprezentant al CJ Buzau

5. prof. Trica Taisia – reprezentant CJRAE Buzaau

6. prof. Partal Fanuta – reprezentant Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive

7. Gutu Valentina – secretar COSP

8. Neagu Filofteia – presedinte ASCHF-R (observator)

DESCARCA DOCUMENTELE TIP: