MEDIATORI SCOLARI

 

Principala responsabilitate a mediatorului scolar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la invatamantul general obligatoriu, incurajand implicarea parintilor in educatia copiilor si in viata scolii si facilitand colaborarea dintre familie – comunitate – scoala. Mediatorul scolar colaboreaza cu:

 • personalul unitatii de invatamant
 • consiliul parintilor sau cu alte structuri asociative ale parintilor recunoscute de unitatea de invatamant
 • autoritatile locale/judetene,
 • organizatii nonguvernamentale
 • ceilalti parteneri ai unitatii de invatamant care au ca scop cresterea gradului de participare la educatie si imbunatatirea calitatii serviciilor educationale.

Responsabilitatile si atributiile mediatorilor scolari:

 • Faciliteaza dialogul scoala – familie – comunitate.
 • Contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului fata de scoala in comunitate si a respectului scolii fata de comunitate.
 • Monitorizeaza copiii de varsta prescolara din comunitate care nu sunt inscrisi la gradinita si sprijina familia/sustinatorii legali ai copilului in demersurile necesare pentru inscrierea acestora in invatamantul prescolar.
 • Monitorizeaza copiii de varsta scolara, din circumscriptia scolara, care nu au fost inscrisi niciodata la scoala, propunand conducerii scolii solutii optime pentru recuperarea lor si facilitand accesul acestora la programele alternative de invatamant (inscrierea in invatamantul de masa la cursuri de zi sau la cursuri cu frecventa redusa, includerea in programul “A doua sansa”, etc.);
 • Sprijina organizarea de programe suport pentru imbunatatirea performantelor scolare (programe de recuperare, programe de interventie personalizata, programe tip „scoala de dupa scoala” etc.).
 • Colecteaza datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educatie si mentinerea copiilor in sistemul educational obligatoriu.
 • Consemneaza cu acuratete si obiectivitate problemele educationale sau de alta natura care au efect asupra participarii la educatie a copiilor din comunitate, informand familiile despre rolul scolii si despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educatie.
 • Asigura actualizarea bazei de date despre copiii aflati in pericol de abandon scolar, monitorizeaza situatia scolara si activitatea extrascolara a acestora, incurajand participarea lor la educatie.
 • Transmite scolii toate datele colectate din comunitate, in scopul identificarii solutiilor optime pentru asigurarea accesului egal la educatie al copiilor.
 • Contribuie la deschiderea scolii catre comunitate si la promovarea caracteristicilor etnoculturale in mediul scolar, prin implicarea in organizarea de activitati cu parintii/alti membri ai comunitatii, organizarea de activitati cu dimensiune multiculturala, organizare de activitati extracurriculare etc.
 • Monitorizeaza si incurajeaza prezenta elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/de sprijin.
 • Sprijina elaborarea planului de desegregare scolara si implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea scolii.
 • Informeaza autoritatile responsabile despre eventualele incalcari ale drepturilor copilului si sprijina demersurile acestora pentru solutionarea situatiilor respective.