C.J.A.P.

C.J.A.P. Buzau este o unitate conexa a invatamantului preuniversitar, institutie subordonata, din punct de vedere organizatoric si financiar Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Buzau, Inspectoratului Scolar Judetean Buzau si metodologic Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, precum si Institutului de Stiinte ale Educatiei.

Centrul a fost infiintat in anul 1991, pe structura Laboratorului de Orientare scolara si Profesionala (in baza H.G. nr. 461/1991, cf. OMIS nr. 7895/1991) si a functionat initial in cadrul Casei Corpului Didactic. in prezent, organizarea si functionarea Centrului CJAP si a cabinetelor este reglementata prin Regulamentul de organizare si functionare a centrelor judetene / al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala si a Regulamentelor cadru – ordinul MECT nr. 5418/8.11.2005.

In ultimii ani, C.J.A.P. Buzau s-a remarcat la nivel local ca o institutie care a sustinut, prin metode moderne aplicate in domeniul educatiei, eforturile de adaptare a scolii la dinamica sociala si s-a implicat in proiectele de innoire a invatamantului. Specialistii psihologi, pedagogi, sociologi si psihopedagogi ofera asistenta specializata in domeniul:

 • Adaptarii ofertei educationale la necesitatile elevilor
 • Comunicarii profesor – elev
 • Carierei
 • Consilierii parentale
 • Planificarii vietii
 • Educatiei pentru sanatate
 • Educatiei pentru respectarea drepturilor copilului
 • Prevenirii sau ameliorarii comportamentului deviant sau delincvent
 • Identificarii si sustinerii elevilor cu abilitati inalte
 • Formarii continue a specialistilor din invatamant (psihologi, psihopedagogi, cadre didactice)

Beneficiarii serviciilor de asistenta psihopedagogica si de orientare a carierei sunt copiii, parintii si cadrele didactice.

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Buzau are un rol extrem de important in:

 • Asistarea elevilor in procesul de orientare scolara si profesionala, prin furnizarea de informatii specifice si prin promovarea autodeciziei in orientare, ca rezultat al armonizarii intre resursele interne si oportunitatile externe;
 • Descoperirea resurselor si nevoilor personale pentru optimizarea capacitatii de interrelationare si cresterea tolerantei la factori de stres.
 • Formarea unui sistem coerent de scopuri in viata si intarirea comportamentului intentional prin exersarea, in contexte mai largi, a diferitelor evenimente din viata cotidiana care permit adaptarea eficienta la mediu.
 • Formarea si structurarea constiintei de sine, de lume si de altii.
 • Dezvoltarea unei atitudini active si responsabile a elevilor fata de procesul invatarii, prin constientizarea particularitatilor stilului cognitiv, valorificarea motivelor intrinseci si exersarea unor tehnici de munca intelectuala.
 • Stimularea creativitatii pentru a dezvolta la elevi capacitatile de a pune in actiune modele alternative de comportament intr-o situatie data si de a aborda diferite probleme de viata din mai multe perspective.
 • Prevenirea si diminuarea esecului scolar, tulburarilor de comportament, consumului de droguri.
 • Sprijinirea parintilor in cunoasterea personalitatii copiilor si a particularitatilor varstei acestora, in vederea optimizarii relationarii copil – parinte.
 • Asistarea permanenta a cadrelor didactice in proiectarea si desfasurarea activitatilor cu caracter educativ, cat si in propria dezvoltare profesionala. Diseminarea informatiilor cu caracter psihopedagogic si a experientelor reusite.