EVALUARE PSIHOSOMATICA 2023

Precizari privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului care nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, în vederea înscrierii la clasa pregătitoare.

În situația în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată CJRAE Buzău (o găsiți mai jos), pe care o poate trimite pe e-mail (cjraebz@isjbuzau.ro), prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate. În urma unei programări la sediul CJRAE Buzău, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de CJRAE Buzău se comunică în scris și este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

  • Telefon programare: 0238.711.470
  • Program evaluare: 09:00-16:00

Descarca cererea tip de aici: PDF icon